Undersökningen, som presenteras på dagens DN debatt, har besvarats av 2 302 kommunalare i hela landet. Nästan två av tre svarande, 63 procent, säger att arbetsmiljön påverkar arbetskamraternas hälsa negativt. Och 44 procent upplever alltså att de långtidssjuka inte får tillräckligt med stöd.
37 procent av de tillfrågade säger att arbetsgivarens attityd till de långtidssjuka har hårdnat de senaste två åren.
Kommunals ordförande Ylva Thörn kommenterar den siffran så här:
”Vi befarar att arbetsgivare i en begynnande lågkonjunktur först vill bli av med dem som är sjukskrivna.”

Ännu hårdare har attityden blivit från Försäkringskassan, enligt undersökningen: 75 procent upplever att Försäkringskassans attityd till långtidssjukskrivna har hårdnat de senaste två åren.
Ylva Thörn skriver i debattartikeln att hon personligen har varnat socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m) för effekterna för de sjuka av regeringens politik.