I går kunde ka.se berätta att miljöpartiet inte tänker ändra sig när det gäller rätten för småföretag att vid uppsägning undanta två personer från turordningsregeln sist in – först ut.
Språkröret Peter Eriksson sa att ingen socialdemokrat har som villkor för samarbete ställt kravet om att miljöpartiet ska ändra linje när det gäller undantaget i LAS.

Och LO, som har krävt att undantaget ska bort, tänker inte ställa några krav om detta för att acceptera fortsatt samarbete mellan socialdemokraterna och miljöpartiet inför valet 2010.
– Vi ska fortsätta att försöka påverka socialdemokraterna att arbeta för att undantaget ska bort. Och vi ska försöka få socialdemokraterna att arbeta för att miljöpartiet ska stöda detta krav. Men vi ställer inte ett ultimatum i denna fråga. Det finns så många andra viktiga frågor där socialdemokraterna behöver söka stöd för att få en majoritet mot den borgerliga regeringen, säger Wanja Lundby–Wedin.