Kommunal ställer sig ändå positivt till värdighetsutredningens förslag att lagstifta om en nationell värdegrund för äldreomsorgen.

Facket efterlyser samtidigt en genomlysning av ”bakomliggande faktorer” till de problem som finns inom äldreomsorgen idag och Kommunal kräver att undersköterskor och vårdbiträden ska ges möjlighet att utveckla sina yrkesroller och få kompetensutveckling, vidareutbildning och validering. Man menar att kompetenskrav på alla yrkesgrupper i sig skulle bidra till en kvalitetssäkring.