Kommunalarbetaren har granskat ett slumpvist urval kommuner som använder JämO:s metod. Alla delar ut nästan tio gånger fler poäng för Kunskaper och färdighet än för Fysiska arbetsförhållanden. Det är precis vad JämO gör i sitt exempel i instruktionshäftet för Lönelots.

Vår granskning visar att kommuner tar efter  JämO:s exempel. Rutan härintill visar hur några typiska kommuner följer JämO i spåren.
Eftersom hälften av alla poäng delas ut för faktorn Kunskaper och färdighet är det den ”grenen” som avgör matchen, om man ska tala idrottsspråk. Den poängsättningen närmast spikar vilken placering som yrket till slut får i arbetsvärderingen.  

Kunskaper och färdigheter är samlingsnamn för tre delfaktorer:
1
  Utbildning och erfarenhet
2  Problemlösningsförmåga
3  Sociala färdigheter

Poängen för Utbildning hänger med få undantag på hur länge du studerat, från grundskola upp till akademisk utbildning.
Och det är bland yrkena med längre utbildning man hittar de som får toppoäng för Problem­lösningsförmåga respektive Soci­­ala färdigheter.
I hög grad är det höga chefer. Cheferna anses dessutom ofta ha en psykisk tuff arbetsmiljö och får toppoäng även för det.

Den amerikanska jätten Hewitts BAS-metod bekräftar också lönehierarkierna. När datorerna spottar ut slutresultaten är personalchefen fem gånger mer värd än städaren.
I samarbete med Göteborgs stad anpassade man sitt BAS till kommunala sektorn. Och nu finns Stockholm, Göteborg och Malmö med bland kunderna.
BAS och Lönelots poängsätter i stort sett samma faktorer.

Att granska hur BAS fungerar i praktiken stöter på stora hinder. Personalhandläggarna i flera kommuner har inte kunnat ge KA besked om hur kommunen kommit fram till arbetsvärdering­-ens slutresultat. De har bara kunnat redovisa koder som man endast kan begripa om man har tillgång till systembeskrivn­ingen, som KA så småningom fick tag i.
Segrarna i BAS-värderingarna är genomgående cheferna högst upp. Längst ner hamnar städarna och ekonomibiträdena.
Poängsättningen inom området Kunnande väger tungt. När den är klar är ordningen mellan jobben så gott som klar. Chefer och arbetsledare får också höga poäng för Ansvar. Både Kunnande och Ansvar värderas cirka tio gånger högre än tuffa fysiska och psykiska arbetsförhållanden.

Diagram arbetsvärderingsmetoder
Klicka här för att se diagrammet.

Resultaten från olika kommun­ers BAS-värderingar blir ofta väldigt lika. Det gäller Stockholm och Ale som vi granskat speciellt. I diagrammet redovisar vi betygsättning för ett antal yrken.

Kunskap ger mest poäng, fysisk miljö minst

Högsta arbetsvärderingspoäng som kommunen delat ut för:       
  

  Kunskaper 
färdigheter
Ansvar Psykisk
miljö
Fysisk
miljö
Essunga 43 p 29 p 8 p 5 p
Gnesta 48 p 31 p 7 p 4 p
Haninge 43 p 24 p 5 p 5 p
JämO:s exempel 50 p 35 p 10 p 5 p