Illustration av Magnus BardKorthuset började rasa, och blev en global dominorörelse, som nu drar med sig allt fler länder i en kris, som förstärks av en ”vanlig” konjunkturnedgång. Brist på a-kassa, dåliga skolor och för få fackföreningar har bidragit till och skyndat på utvecklingen i USA.

Vad som hänt när tidningen gått i tryck är ovisst. Däremot står det klart att marknaden inte löser något. Nu är det politikerna och staten, i form av centralbanker som måste hejda och lindra krisen. Det kan även bli en chans att lära av misstagen och återta kontrollen över marknadskrafterna, där nyliberala värderingar fått så starkt övertag, inte minst i Sverige.
– Kommer Reinfeldt och Borg att fortsätta med privat-iseringen av Nordea och bolånebanken SBAB?
– Kommer regeringen ändra de hårda regler som gör det tillåtet att sälja människors hem så snart de inte kan betala sina skulder?
– Kommer regeringen att hjälpa arbetsförmedlingarna och återinföra de nedlagda arbetsmarknadsprogrammen?
– Kommer planerade skattesänkningar till höginkomsttagare att genomföras?

Skattepengar ska nu reparera finansaktörernas galenskaper. Vinster privatiseras och förluster socialiseras. Medborgarna får betala två gånger.
Tilliten till systemet måste återställas. Annars väntar ännu mer företagsnedläggelser och högre arbetslöshet. Kommunerna tappar skattepengar och välfärden försämras. Däremot bör det inte ske utan tuffa motkrav:
Skattebetalarna måste få något tillbaka: Bankkunder ska inte straffas för finansaktörernas agerande. Bankerna måste åläggas att hjälpa sina kunder, skriva ner deras lån och ta ansvar för sina misstag.
Riksbanken bör lyssna på sin förre vice chef Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden, när hon föreslår en kraftig sänkning av deras styrande ränta för utlåning, repo­räntan. Det skulle underlätta både för företag som har brist på pengar och vanliga låntagares möjligheter att övervintra de dåliga tiderna utan att ställas på gatan.

Det är nödvändigt att återställa tron på bankerna. Men lika viktigt är att välfärdssystemet skyddar offren för bankernas dåliga affärer. Vad hjälper det om vi räddat banksystemet om människor fått gå från hus och hem?