Genom poängsättning värderar och rangordnar kommuner sina yrken. Vilka är värda relativt högre lön, relativt lägre lön och vilka jobb kan anses vara likvärdiga?
Arbetsgivare ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför, som det heter i lagen, ”likvärdiga arbeten”.

Genom åren har statliga JämO och massmedia lyft fram exempel på hur kvinnor fått högre lön efter arbetsvärderingar. Men ingen har brytt sig om att granska vad kommunernas arbetsvärderingar vanligtvis resulterar i.
Vi har gjort det. Det visar sig att arbetsvärderingarna i stort sett bara bekräftar dagens lönehierarkier – från förvaltnings­cheferna i toppen ner till städare, ekonomibiträden och vaktmästare i botten.
Till 95 procent överensstämmer arbetsvärderingarnas resultat med rådande traditionella lönesättning.
Löneläget för anställda inom vård- och omsorg skulle ofta få ett litet lyft om arbetsvärderingarnas poäng helt skulle styra kommunens lönesättning. Det är dock inga stora löneökningar undersköterskor, barnskötare och förskollärare i så fall skulle få.

De lägst betalda kvinnojobben, städare, ekonomibiträden, receptionister och telefonister, blir inte vinnare i den genomsnittliga arbetsvärderingen. De värderas lika lågt som i dagens löne­läge.
Manliga tekniska jobb blir inte sällan förlorare, liksom en del ­lärare och administratörer.

Kvinnor skulle bli vinnare

Att arbetsgivare arbetsvärderar hänger ihop med jämställdhetslagstiftningen som kom på 90-talet. Den skulle "förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet". Arbetsgivaren ska lönekartlägga och åtgärda "osakliga löneskillnader mellan könen".
JämO har genom åren lyft fram exempel på när kvinnors löner höjts med rubriker som "Arbetsvärdering verktyg för högre kvinnolöner"
När Kommunal på sin kongress 1995 behandlade en stor rapport om arbetsvärderingar pekades dessa direkt ut som ett "verktyg att uppvärdera kvinnodominerade yrken".

Så blir lönen om "JämO-poäng" får styra

De skulle få lite mer
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Fritidsledare
Informationssekreterare
Vårdbiträde
Personliga assistenter
Fritidspedagog
Undersköterska
Förskollärare

De skulle få samma lön som förut
Arbetsterapeut       
Bad- och idrottshallsarb.            
Bibliotekarie            
Biblioteksassistent           
Brandmästare           
Byggnads- och mätingenjör            
Datatekniker             
Ekonomibiträde            
Ekonomichef            
Elevassistent           
Enhetschef omsorg           
Grundskollärare             
Husmor/1:e kokerska           
Kokerska           
Kurator           
Maskinister
Musiklärare
Personalchef
Personalhandläggare
Receptionist/telefonist
Rektor grundskolan
Rektor gymnasiet
Sjukgymnast
Sjuksköterskor
Skolassistent
Socialassistent
Socialsekreterare
Speciallärare
Städare
Vaktmästare

De skulle få lite mindre
Mätningstekniker
Gymnasielärare
Syokonsulent
Yrkeslärare
Förrådsarbetare
Ekonom
Löneassistent

Det skulle inte bli några
stora skillnader om lönerna sattes helt efter den poäng yrkena får i arbetsvärderingarna. Vi har listat exempel på yrken som skulle vinna (vänsterspalten), förlora (högerspalten) och ligga kvar som förut (mittenspalterna).I arbetsvärderingsstatistiken vi har tillgång till finns få av Kommunals mansdominerade tekniska jobb med. Men vår granskning av ett stort antal kommuner visar att de inte sällan tillhör förlorarna.