SVAR: Kommunal förhandlar bara för medlemmar. Övriga anställda får klara sig själva bäst de kan. Däremot brukar arbetsgiv­arna hantera icke-medlemmar på samma sätt som de hanterar Kommunals medlemmar. Det är självklart inget vi jublar över, men samtidigt skulle ingen medlem få något jobb om arbetsgiv­aren lät icke-medlemmar bli billigare arbetskraft.
Det finns en stor risk med att tänka att det inte spelar någon roll om man är medlem eller inte om alla behandlas lika. Är det fler oorganiserade än organiserade på arbetplatserna kommer arbetsgivarna nämligen inte att vilja teckna kollektivavtal, alla arbetstagare tvingas förhandla för sig själva och vi är tillbaka till hur arbetsmarknaden såg ut i slutet på 1800-och början på 1900-talen. Vi arbetstagare kommer då att sälja vår arbetskraft till lägre och lägre pris för att alls få ett arbete.
Kommunal bildades 1910, då flera arbetstagare gick ihop om att ingen av dem skulle sälja sig billigare till arbetsgivaren än vad man kommit överens om. Det löftet hölls och blev grunden till förbundets första kollektivavtal. Styrkan i facket är att vi är många och att vi är överens om att inte få det sämre.