SVAR: Det är aldrig en bra lösning att ”sjukskriva sig” om man inte är sjuk, för att komma ifrån jobbet. Det var inget bra råd du fick! Det är arbetsgivarens skyldighet att skydda utsatta arbetstagare från situationer som gör det svårt för dem att sköta sitt jobb eller som kan göra dem sjuka. Arbetsgivaren ska också se till att en sjukskriven anställd rehabiliteras för att kunna komma tillbaka till jobbet.
Av olika skäl händer det då ibland att man blir erbjuden arbetsträning på något annat jobb under en övergångstid. En permanent omplacering måste motiveras med sakliga skäl och att du kommer från ett annat land är absolut inget sakligt skäl. Du har samma rättigheter som alla andra i arbetslivet.
Du berättar inte vad som egentligen hände när du blev utsatt för elakheter och det är nog för sent att göra något åt det nu. Men du bör få hjälp av facket att tala med arbetsgivaren om din arbetsträning och planera så att du kan komma tillbaka till undersköterskejobb. Du kan ju också vända dig till en ombudsman på central nivå, om du tycker att du har dålig kontakt med det lokala facket.