SVAR: Det du beskriver är förhållanden i er arbetsmiljö, som inte är acceptabla. Chefen har huvudansvar för arbetsmiljön på er arbetsplats och som anställd är man skyldig att påtala brister i arbetsmiljön för sin chef. Acceptera inte hoten från chefen. Hon har ansvaret för att informera personalen om vilka arbetstider som gäller på er arbetsplats och ska se till att de anställda följer arbetstiderna. Ta kontakt med Kommunals arbetsplatsombud på er arbetsplats och diskutera de problem ni har med er chef.