SVAR: Arbetsgivaren ska varsla dig en månad innan anställning­ens utgång om du intjänat ett LAS-företräde, vilket borde vara fallet om du arbetat i ett och ett halvt år.
Om arbetsgivaren utlovar anställning gäller ett muntligt löfte lika väl som ett skriftligt, men problemet med ett sådant löfte kan bli att bevisa att ett anställningsavtal har ingåtts.
Arbetsgivaren är också skyldig att ta hänsyn till eventuella omplaceringar när tjänster blir lediga och erbjuda den med längst anställningstid (flest LAS-dagar) anställning först.
Ta kontakt med Kommunals sektion som får hjälpa dig att reda ut omständigheterna kring varslet och din anställning.
Det finns i avtalet också vissa undantag som rör personliga assistenter och företrädesrätt. Om brukaren utser en annan än den som har företrädesrätt måste det beaktas i sammanhanget.