SVAR: När det gäller förvaring och transport av farliga kemikalier med mera, ska sådant alltid hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Det finns regler för i detta fallet dynamit, och det regelverket ska följas. Materialet ska alltså fraktas på ett säkert sätt enligt gällande regler och lagstiftning oavsett kostnad.
Jag kan inte se att det skulle inneburit en fara för era anställningar om ni hade vägrat transportera dynamiten i säckar bland allmänheten. Jag råder er att ta kontakt med det lokala facket och därigenom ert skyddsombud, så att denne får ta upp fråg­an med er arbetsgivare. Allt för att det aldrig ska hända igen.