SVAR: Om din chef får veta att du inte kan komma tillbaka fullt ut på din tjänst efter mammaledigheten, är han/hon skyldig att försöka rehabilitera dig till ett arbete inom företaget. Sen kan det i och för sig vara svårt att göra detta inom små företag, beroende på vilka problem man har. Arbetsgivaren är också skyldig att försöka arbetsanpassa på arbetsplatsen så att du kan jobba. Det vill säga, om det på företag­et kanske finns ett arbete du klarar av med vissa hjälpmedel, måste de se över den möjligheten.
Det är alltså inte bara du som måste leta arbete. Så länge du har en anställning har arbetsgivaren skyldigheter att rehabilitera eller arbetsanpassa dig.