Idag öppnas en konferens i Ankara som en start på ett samarbetsprojekt mellan Europafacket EFS och de fyra centrala fackliga organisationer i Turkiet som är med i EFS; Turk-Is, Hak-Is, DISK och KESK.

17 europeiska fackförbund i EFS och ytterliga sju industriförbund deltar i samarbetet. Syftet är att facket i Turkiet och övriga Europa ska lära sig mer om varandra, och närma sig varandra.

Kommunal i Sverige samarbetar idag med de turkiska förbund som har offentligt anställda och är med i ISKA, de offentliganställdas international. De förbunden återfinns i de fyra centralorganisationerna.
Laina Rosberg