– Det är inget dåligt resultat vi får men vi måste vända trenden. Det får inte gå ner ännu mer, säger hon.
Betyget i undersökningen som är en så kallad ”Nöjd Kund Index-undersökning” (NKI) hamnar på 64 i en skala från 1 till 100. 2007 var resultatet 67 och året innan var det 70. Orsakerna till det ökade missnöjet är flera, enligt Anita Lundberg.
– Dels är det den allmänna försämringen i försäkringen som har påverkat betyget men sen finns det saker som vi måste titta på. Det gäller att vi satsar på handläggarna och särskilt hur den skriftliga kommunikationen sköts.

Tillgänglighet är ett annat område som medlemmarna haft synpunkter på.
– Längre öppettider på telefon är en av de saker vi ska titta på.
Under det senaste året har Kommunals a-kassa fattat beslut om nedskärningar, vilket också kan ha påverkat servicen.
– Det är möjligt att det har gjort att det satt sig en oro hos a-kassans personal som kan ha påverkat.

Samtidigt publicerar Arbetslöshetskassornas Samorganisation en annan undersökning där 32 av landets 33 a-kassor ingår, bland annat Kommunals a-kassa där NKI:et hamnar på 69, bara bankerna, Systembolaget och apoteken får högre betyg.
– Det är ett jättebra resultat. A-kassorna får ett väldigt gott betyg. Glädjande, säger Birgitta Lanér, ordförande i Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Frågorna i undersökningarna är inte exakt de samma, även om det är samma undersökningsföretag som gjort dem, vilket gör att det inte går att jämföra resultaten.