När ankare släpper
driver båt vind för våg,
färdas på osäkert vatten.

Vill stanna på rätt köl…

aktar sig noga för grund.