– Det var i samma veva som on-linedataspelet World of Warcraft lanserades. På behandlingshemmet Game over där jag arbetar, fick vi in ett flertal samtal från oroliga föräldrar. Deras barn satt i timmar framför datorn och i vissa fall var det så illa att barnen inte ens gick till skolan. Föräldern drog ur modemet och det hela resulterade i en konflikt mellan barnet och föräldern.
Magnus Björk
Vad gör ni i ett sådant fall?
– Barnen och föräldrarna kommer hit tillsammans och vi har gemensamma samtal. Det här är ett familjeproblem och därför är det viktigt att både barnet och föräldern kommer. Sen hjälps vi åt att hitta lösningar tillsammans. Det gäller att vara tydlig inför barnen och ha fasta regler som de ska förhålla sig till. Drar man ur sladdarna till datorn, ska barnet veta varför man gör det.

Vilka varningssignaler kan man som förälder vara uppmärksam på om man tycker att ens barn spelar för mycket dataspel?
– Om barnet blir aggressivt när föräldern påtalar dataspelandet och om ingen annan får vara i närheten av datorn, kan vara tecken på det. Är barnet ständigt upptaget med datorn och struntar i fysiska aktiviteter, inte bryr sig om kompisarna och om skolresultaten försämras är också något man som förälder bör reagera på. Sen är inte alla tonåringar dataspelsberoende utan det kan finnas helt andra orsaker till ett sådant här beteende.

Några tips på hur man kan gå till väga.

•    Sitt tillsammans med barnet framför datorn och se vad barnet gör. Var delaktig och nyfiken.
•    Sätt upp fasta tider för datoranvändandet.
•    Erbjud andra aktiviteter och utöva dem tillsammans med barnet.