Klockaregården ligger i Kronogården. Ett ganska typiskt miljonprogramsområde, med hög arbetslöshet och en stor andel invandrare. Äldreboendet ligger i ett stort höghus i områdets centrum. I samma byggnad finns Kraftcentrum, en mötesplats för arbetslösa.
– Det är bland annat LO som är med och finansierar det. Det satsas mycket på det här området, säger Lennart Andresson när Kommunalarbetaren besöker Kronogården.
Allt förefaller lugnt och inte många människor syns till. På kvällstid ska ett helt annat läge råda. Personalen finns inte bara inne på äldreboendet. De rör sig i hela området, bland annat genom hemtjänsten, och deras arbetsmiljö är osäker och otrygg.

Vid nyår kallades väktare in för att skydda vårdpersonalen. Men väktarna fick inte utföra jobbet eftersom vaktbolaget ansåg att deras säkerhet inte kunde tryggas.
– De togs ur tjänst på grund av att arbetsmiljön sågs som bristfällig, säger omsorgsförvaltningens Lars Alverbratt.
Personal, fack och chefer ska den närmaste tiden ha flera möten för att diskutera hur problemen ska kunna lösas. Lennart Andersson vill inte lägga fram några förslag på åtgärder innan personalen har fått säga sitt.
– Det måste komma från personalen själva. Vi ska åtgärda det här utifrån deras situation. Jag ska hjälpa till att ta nödvändiga beslut, säger han.

Ingen i personalen på Klockaregården vill uttala sig i Kommunalarbetaren. De vill diskutera frågorna internt först.
– Vi måste få arbetsro medan vi försöker lösa de här frågorna. Vi har ingenting att delge just nu, säger Margaretha Arthursson, enhetschef på Klockaregården.
– Det finns hotbilder. Därför vill personalen inte träda fram nu, säger Lennart Andersson.
Arbetsmiljöfrågor är ofta svåra inom vården. Det beror på att arbetsmiljölagen kan stå i motsättning till socialtjänstlagen.
– Ingen ska behöva att bli vare sig slagen eller verbalt trakasserad på sin arbetsplats. Samtidigt har de hand om människor som för sitt livsuppehälle är beroende av vård. Därför är det enklare att stänga en busslinje än ett äldreboende på grund av arbetsmiljöproblem, säger Tin Westergren, Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljölagen

Vid arbetsmiljöproblem på ditt arbete vänder du dig till skyddsombudet på arbetsplatsen.
Skyddsombudet ska vända sig till arbetsgivaren med krav på åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö. Om ni inte är nöjda med svaret, eller om det inte kommer något svar alls, ska skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket.
Vid omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagares liv kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas (ett så kallat skyddsombudsstopp) i avvaktan på att Arbetsmiljöverket ska ta ställning i frågan.
Källa: Arbetsmiljöverket