En studie där 3000 barn vid 60 förskolor ingick visar att sjukfrånvaron sjönk med 12 procent när barnen använde handsprit – etanolgel – efter tvål och vatten när de tvättade händerna. Om alla förskolor i landet införde rutinen med handsprit skulle det kosta 10 miljoner kr. Det kan ställas mot den besparing samhället skulle göra på 200 miljoner kronor om sjukfrånvaron minskade med 12 procent, i minskade kostnader för vård av sjukt barn.  

Handsprit är ett gammalt beprövat medel som använts i sjukvården i många år. Det ska inte förväxlas med olika antibakteriella ämnen som en del disk- och rengöringstillverkare tillsatt till sina produkter och som tvärtom kan leda till att vi får fler resistenta bakterier.

I studien fick förskolor nära varandra införa olika rutiner, i den ena tvättade sig barnen med bara tvål och vatten, i den andra använde personal och barn etanolgel som innehöll 70 procent etanol efter varje handtvätt med tvål, som utfördes i genomsnitt 2-6 gånger per dag, efter toalettbesök, före mat och när man var smutsig. Sen jämfördes sjukfrånvaron i de olika förskolorna.

Studien som genomfördes 2004 – 2005 planerades och samordnades av Strama (som arbetar för att förhindra antibiotikaresistens), Smittskyddsinstitutet (SMI) och smittskyddsenheten vid landstinget i Örebro län.

Resultatet presenterades igår, dagen före Global Handwashing Day som FN anordnar för första gången. Över 120 miljoner barn i 70 olika länder förväntas delta. Enkla rutiner som att tvätta händerna räddar barn från livshotande diarréer och lunginflammationer som är vanliga i länder med dåliga sanitära förhållanden.

Läs mer på www.strama.se