Regeringen har föreslagit att en ny lag, lag om valfrihetssystem (LOV) införs. De medel som nu söks ska användas till förbereda valfrihetssystem enligt den föreslagna lagen.

Sammanlagt har kommunerna ansökt om 255 miljoner kronor, varav 38 miljoner kronor för att utveckla befintliga system.
Av de kommuner som har sökt stimulanspengar har redan 29 ett kundvalssystem.
Cirka 65 procent av kommunerna ligger i mellersta Sverige, 18 procent i södra Sverige och 17 procent i norra Sverige. Både små och stora kommuner har sökt.
– Av dem som sökt bidraget har 25 procent vänstermajoritet, vilket är glädjande, berättar äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson.
Man flyttar makten till medborgarna, enligt henne.
Det innebär att exempelvis äldre som beviljats hemtjänst ska få information om vilka leverantörer det finns att välja emellan. Det ska även finnas ett förutbestämt alternativ för dem som inte vill välja.

De pengar som nu tilldelas ska användas under 2009 och första halvåret 2010. Använder man dem inte till fritt val blir man återbetalningsskyldig.
– Fritt Val ska vara på plats nästa år eller 2010. Det kommer att förändra Sverige, till förmån för de äldre, säger Maria Larsson.