Kände hotet
som flåsade i nacken.
Hörde hjärtat slå
som en kyrkklocka.
Kände faran
lura bakom varje hörn.
Hörde själens rop
som en varning.
Såg lugnet i andra
kände fruktan i mej.
Såg vackra blommor
som bakom en dimma.
Kände inte doften
kände blodsmak i munnen.
Ville springa långt bort
men benen fastnade.
Kände styrkan
som väckte hårt.
Hörde tankar
om modets väg.
Kände makten
att bära rädslan.
Hörde röstens
tydliga försvar.
Såg in i hotet
och bars av vingar.
Såg rosor
i vackert rött.
Kände lusten att plocka
och fylla min famn.
Stannade och mötte
frihetens vind.
Ville tveka när upptäckten
kom och höll mej hårt.
Stannade mellan flykt
och öppen terräng.
Där kraften kom
och målade
en ny livstavla.