Riksdagsledamoten Christina Zedell (s) hade hoppats på fler förslag.
– Det var något fler än förra året men det skulle kunna bli betydligt bättre, säger hon.
Varje år brukar de riksdagsledamöter som har en bakgrund i förbundet gå ut med en uppmaning inför den allmänna motionstiden att Kommunals organisation ska skicka in förslag på sådant som bör tas upp i riksdagen. Men det har varit ganska tunnsått med idéer. Rutinerna för att det ska fungera bra, saknas än så länge enligt Christina Zedell.
– Från både avdelningar och förbundskontor borde man kunna samordna det här på ett bättre sätt.

Bland de förslag från Kommunal som blivit riksdagsmotioner finns bland annat krav på översyn av reglerna om karensdagar för folk inom vård- och omsorg. Rätt till heltid och a-kassan är andra områden där det kommit in förslag från Kommunal.
När den allmänna motionstiden tog slut i förra veckan, den 7 oktober hade totalt 3 700 motioner inkommit. Det är några hundra fler än förra året.

En hel del av förslagen kan vara intressanta ur facklig synvinkel. Från socialdemokratiskt håll handlar många motioner om att återställa a-kassan och återinföra avdragsrätten för fackligt medlemskap.
Lagen om anställningsskydd (las) och reglerna på arbetsmarknaden har tagits upp i flera centermotioner. Längst vill Fredrick Federley och Annie Johansson gå när de föreslår att las skrotas helt och hållet.
Även några av folkpartiets ledamöter är inne på antifackliga förslag som att inskränka rätten till stridsåtgärder och försämringar av MBL ur facklig synvinkel.
Moderaten Ulrika Karlsson vill stärka det lagliga skyddet för den som väljer att stå utanför facket. Från kd-håll föreslås förlängd möjlighet till provanställning från sex till tolv månader

Christopher Ödmann, miljöpartiet, vill se en utredning med målet att stärka deltidsarbete.
Vänsterpartiledamöter föreslår bland annat att kommuner med stora löneskillnader mellan män och kvinnor ska få lägre statsbidrag.
Bland de lite mer udda motionerna märks till exempel Alice Åströms (v) motion om en handlingsplan mot politisk mobbning. Max Andersson med flera i miljöpartiet vill se en politik för lycka.

Olika frihetsidéer saknas inte. Moderaten Fredrik Schulte vill skrota förbudet mot hembränning för eget bruk, medan folkpartisten Camilla Lindberg vill införa en ”frihet att röka” på landets krogar om krögarna vill det.
Hennes partikamrat Solveig Hellquists förslag att invanda begrepp ska heta som det alltid har gjort är kanske en tillbakagång som kan få större acceptans i så fall. Hon tycker att socialbidrag ska heta så, och inte försörjningsstöd. Likaså bör begreppet förtidspension återkomma, i stället för sjuk- och aktivitetsersättning, skriver hon. Det är ju ändå så folk säger.

Riksdagsmotioner

Varje höst får riksdagsledamöterna lämna förslag om i princip vad som helst.
De olika förslagen, eller motionerna, fördelas på riksdagens 15 olika utskott.
Utskotten är skyldiga att behandla alla motioner på något sätt.