Kommunal offentliggjorde idag sin rapport om hot och våld i kollektivtrafiken ombord på en buss vid Slussen i Stockholm. Där var bland andra bussföraren Parsan med.

Kommunal har nu svart på vitt om våldet mot buss och spårvagnsförare. Kommunal har 18000 medlemmar inom trafikområdet.
Enligt en undersökning som 553 medlemmar svarat på har över hälften av förarna varit med om att få föremål som ägg, smällare eller sten kastade mot de fordon de kört.
För en stor del har det hänt flera gånger det senaste året. 29 procent av dem har hotats en eller flera gånger.
–Hot och våld är dock inget storstadsföreteelse, det finns också på landsbygden och i mindre samhällen, sa Ylva Thörn, Kommunals ordförande.
– Hälften av våra förare är rädda för att gå till jobbet och utföra sin samhällstjänst med att föra människor till jobb och skola. Det är helt förkastligt! sa hon.

Att kontanthanteringen försvunnit i Stockholm har inneburit en nedgång av antalet rån och rånförsök.
Men det behövs mer underlag för att kunna dra en definitiv slutsats, anser Kommunal.
Flera städer; Halmstad, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå är också på gång att slopa kontanthanteringen i biljettförsäljningen.
68 procent av förarna uppger en förändring till det bättre, när de slipper hantera kontanter.
– Ett problem som ännu är olöst är viseringen, när passageraren ska visa upp sitt färdbevis, sa Ylva Thörn. Där har Stockholm ny teknik på gång.

Kommunal ställer en rad krav för att lösa problemen:
Bort med kontanterna, viseringen ska inte skötas av föraren, dubbelbemanning under kvällar och nätter, fler övervakningskameror och mer synlig personal.
– Men det är också viktigt att föra en dialog med elever och lärare för att få ungdomarna att inse allvaret i vad de gör, sa Ylva Thörn. Det har man gjort i Södertälje med mycket gott resultat.

Dariush Parsan i Botkyrka kör fortfarande buss. Det har inte hänt något mer, men varje dag som han åker till sitt arbete är han orolig för att det ska hända igen.