När Kommunal och Vårdföretagarna tecknade det senaste avtalet fanns två engångsbelopp med på sammanlagt 5 400 kr. Det gällde de fast anställda, det var parterna ense om. Enligt Kommunal omfattas även de tillfälligt anställda, men så har inte alla privata vårdföretag tolkat avtalet. I juli stämde Kommunal 19 företag inför Arbetsdomstolen. Det var de företag där man inte kunnat enas efter lokala och centrala förhandlingar.

Men nu har två av de företagen valt att betala ut engångsbeloppet även till tillfälligt anställda, och Kommunal drar därför tillbaka sin stämning mot dem.
– Det är bra att de tänker om och följer avtalet, och vi hoppas att fler av dem vi stämt gör likadant, säger Liza di Paolo Sandberg, ombudsman på Kommunals förbundskontor.
Hon påpekar att en hel del företag har tolkat avtalet som Kommunal och betalat ut engångsbeloppet till alla anställda.
Det är A&O Ansvar och Omsorg AB i Norrköping och Hällbogruppen AB i Höör som nu slipper hamna i arbetsdomstolen.
– Ja, det är ju inte bara vi som har betalat till tilfälligt anställda, säger Nils-Åke Persson på Hällbogruppen. Hos oss handlade det bara om några få personer, och de var ändå på väg att bli fast anställda.
Målet om engångsbeloppen väntas komma upp i Arbetsdomstolen i slutet av januari nästa år.