– Låt oss inom kort träffas, skriver hon i ett öppet brev till vänsterpartiledaren som publiceras på socialdemokraternas hemsida.

Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly blev överraskad över att Sahlin ändrade sig så snabbt. Han tror att den interna kritiken blev för massiv.
– Det är ett resultat av en förändrad attityd och insikt om att det var ett misstag att bara gå fram med ett samarbete med miljöpartiet, säger Lars Ohly till Kommunalarbetaren.

Efter att Sahlin och miljöpartiets båda språkrör Maria Wetterstrand och Peter Eriksson för några dagar sen överraskande presenterade planerna på ett s-mp-samarbete, lät den interna kritiken inte vänta på sig. Fackföreningsrörelsen, däribland Kommunals ordförande Ylva Thörn, ställde sig frågande till varför Lars Ohly uteslöts från samarbetet.

Något som, enligt Ohly, kan ha haft stor betydelse.
– Det är också där som nyckeln finns till en annorlunda politik framöver, säger han.
LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin säger även hon att den fackliga kritiken varit viktig.
– Upplevelsen är att vänsterpartiet är ett parti som står både socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen nära så det är väl viktigt att man markerar det, säger hon.

Enligt Dagens Nyheters webbsida har Sahlin hela dagen suttit i telefonkonferens med partiets verkställande utskott och samtliga ordföranden i partidistrikten.
Av brevet på hemsidan framgår det inte riktigt om socialdemokraterna verkligen vill samarbeta med vänsterpartiet. Men Sahlin vill ha fortsatta diskussioner om ekonomin, skriver hon. Och med det syftar hon på det hon tidigare har sagt: att vänsterpartiet, enligt hennes bild, inte ställer upp på de budgetramar som gäller.

I brevet bollar hon tillbaka frågan till vänsterpartiet:
”Men vi har uppfattat att ni inte velat ställa upp på dessa förutsättningar, och därför själva sagt nej till fördjupade samtal om regeringsmedverkan efter 2010. Från socialdemokraternas sida har vi aldrig velat stänga den dörren för er under de månader som gått sedan vi för första gången berättade om förutsättningarna.”