08-10-10 är inte
en dag som alla
andra…..
Du finns och
jag finns och
tillsammans har
vi varandra.