Hemlighetsmakeriet kring partnerskapet som annonserades i går den 8 oktober, tycks ha varit stort. LO:s största förbund, med starka band till socialdemokraterna, har uppenbarligen inte blivit informerad om planerna. Något som Ylva Thörn gärna hade sett.
– Jag blev överraskad. Jag vet att det funnits diskussioner om valsamarbete men jag blev överraskad över att man så snabbt gick ut med det här nu.
Är du besviken över att inte ha blivit informerad?
– Jag gillar mer raka puckar och jag önskar att man i en del lägen skulle våga vara mer öppen. För LO-förbunden hade det varit en fördel att veta vad som händer.

Av och till har fackföreningsrörelsen kritiserat miljöpartiet. Det var till exempel de gröna som drev igenom att nyckelpersoner kan undantas i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Deras öppenhet för friskolor har också varit ett rött skynke.
A-kassan är ett annat område där miljöpartiets syn skiljer sig en del från LO-fackens synsätt.

Ylva Thörn kan inte peka på någon fråga där fackförbunden står närmare miljöpartiet än socialdemokraterna.
– Miljöpartiet måste visa färg, att man har en politik som synliggör LO:s medlemmar, alla deltidsarbetslösa till exempel, säger Ylva Thörn.
– Helt klart måste miljöpartiet ompröva sin politik på flera områden.
Vad händer annars?
– Annars blir det ett skakigt val om inte annat.
Fast hon understryker också att det är bra att det nu finns ett starkt alternativ till den borgerliga alliansen. Däremot är hon tveksam till att vänsterpartiet lämnas därhän.
– Många av våra medlemmar röstar på vänsterpartiet, det är kanske så att dörren stängs lite väl tidigt.

Den facklig-politiska samverkan som Kommunal har med socialdemokraterna påverkas troligen inte av beskedet om röd-grönt samarbete, enligt Ylva Thörn.
– Det är lite för tidigt att sia om. Men vi har alltid haft facklig-politisk samverkan med socialdemokraterna och vi kommer att fortsätta att ha det
Kan även miljöpartiet inbegripas i en sådan samverkan?
– Det ser jag inte som något alternativ. Om vi ska ha samverkan med något annat parti får det i så fall prövas i våra organ där sådana beslut fattas.
Kommunalarbetaren har också sökt LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin för en kommentar.