Mona Sahlin förklarade i oktober i Ekot att socialdemokraterna kommer att rösta ja till Lissabonfördraget oavsett när beslutet kommer upp i riksdagen.
Därmed körde hon över de socialdemokratiska riksdagsmän som krävt att partiet ska stoppa ett svenskt ja i väntan på att en utredning ska klargöra om Sverige kan behålla svenska kollektivavtal för utländska företag som arbetar i Sverige. Det är inte bara intolerant utan även odemokratiskt att inte föra en ordentlig debatt om Lissabonfördraget. ABF hade snabbt kunnat gå in med material för att i studiecirkelform bilda det svenska folket i ämnet.

Det ökar inte demokratin i Sverige om vi med ett ja till Lissabonfördraget flyttar makten till ett EU-parlament. Vi har där en mycken liten möjlighet att välja våra företrädare förutom 19 svenska delegater med olika politiska värderingar av totalt 785 personer, efter år 2009, 750 personer. Hur stärks den demokratiska delaktigheten?

Genom att ovillkorligen anta EUs nya grundlag, Lissabonfördraget, frånhänder sig Sveriges riksdag möjligheten att demokratiska agera inom Sverige men även inom EU. Sveriges riksdag byter 100 procents inflytande i Sverige mot två procents inflytande på inrikespolitiken i Malta, Cypern och så vidare. För att Sverige ska kunna ratificera fördraget behöver regeringen socialdemokraternas stöd och det har nu socialdemokraterna villkorslöst gett den.

Junilistan kräver en folkomröstning om Lissabonfördraget. Gärna i samband med EU-parlamentsvalet sjunde juni 2009. Vi vill att riksdagen kräver ett undantag i EU gällande Sveriges rätt till nationell arbetsrätt och kollektivavtal.

Valet till EU-parlamentet 2009 är inte ett val mellan höger eller vänster, blått eller rött. Det är ett val mellan demokrati och överstatlighet. Junilistan säger ja till delaktighet, demokrati och samförstånd och nej till förmynderi, detaljstyrning och överstatlighet. De som delar dessa värderingar är mycket välkomna till Junilistan.

Peter Lilja
IF Metall-medlem och styrelseledamot Junilistan