svar: A-kassan har ibland kännedom om att du har aktivitetsstöd och då ska betala en lägre arbetslöshetsavgift. Om du tycker att din avgift inte stämmer ska du ta kontakt den avdelning du tillhör.