– Lex Sarah har en viktig funktion i vården, och det finns flera sätt som Kommunal vill förbättra Lex Sarah på för att äldres och sjukas rättigheter ska kunna tas tillvara och de anställdas synpunkter ska komma fram, säger Ylva Thörn enligt ett pressmeddelande.

Det är hög tid att förändra Lex Sarah, förklarar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) i en intervju med tidningen Dagens Samhälle. Trots nya föreskrifter från Socialstyrelsen behöver hela lagen ses över, säger hon
– Ja det är absolut en av de saker jag skulle vilja se, säger hon till Dagens Samhälle.
Redan när Kommunal skickade in sitt remissvar om Socialstyrelsens nya föreskrifter påpekade förbundet att för stort ansvar läggs på de anställda i lagstiftningen (KA nr 5/08).

Ylva Thörn upprepar kritiken när hon kommenterar Maria Larssons utspel.
– För att Lex Sarah ska fungera måste arbetsgivarnas ansvar bli tydligare. Det ska inte vara så att allt ansvar läggs på enskilda anställda att ta ansvar och slå larm. Det handlar om att skapa ett positivt klimat på arbetsplatserna med ett öppet samtalsklimat. På det sättet skapas vård som både är bättre och tryggare, säger Ylva Thörn.

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14:e kapitlet, andra paragrafen i socialtjänstlagen och reglerar att anställda inom vård- och omsorg av äldre och funktionshindrade är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden.
Paragrafen uppkallades efter undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 vittnade om vanvård på sin arbetsplats Polhemsgården i Solna, utanför Stockholm.
Bestämmelsen började gälla den 1 januari 1999.