svar: I stället för att undra vad som är rätt eller fel bör man enligt min uppfattning ställa sig frågan vad som är lämpligt eller olämpligt. De formella reglerna ger arbetsgivaren rätt att anställa den som arbetsgivaren anser vara lämplig för det aktuella arbetet. Men om den nya chefen anser att det är olämpligt att mor och dotter arbetar inom samma grupp, bör chefen också förklara grunderna till beslutet för gruppen.
Ta kontakt med din sektion, så kan de hjälpa dig få besked från din arbetsgivare.