Illustration av Magnus BardBosse Angelöws bok Glädjerapporten (Natur & Kultur) är full av nyheter att lyfta fram, som ljusglimtar i en ofta rätt nattsvart berättelse om planeten.

Här är några av bokens goda exempel:
– Antalet väpnade konflikter har minskat med 40 procent sedan 1992. De dödligaste har minskat med 82 procent.
– Barnadödligheten i världen före fem års ålder har minskat med ungefär 60 procent mellan 1960 och 2005.  
– Antalet döda i mässling har minskat med 60 procent i världen sedan 1999, inte minst genom Läkare utan gränsers volontärer. Malariafallen i världen har minskat.
– Fler länder förbjuder barnaga i lag, i maj 2008 är det 24 länder.
– Allt fler av världens barn går i skolan. Från 1980-2004 steg andelen från 76 till 86 procent.
– Mellan 1969 och 2005 ökade den globala medellivslängden med 18 år. I snitt är medellivs-längden 68 år, medan den år 1900 var 30 år.
– Fler mödrar överlever förlossningen sedan ett antal länder i Afrika, Asien och Latinamerika gjort framsteg för att minska dödligheten. I Egypten har den halverats under åtta år.
– I Sverige lever den som fått cancer i snitt sju år längre än på 1960-talet.
– Våld och hot i svenska skolor har inte ökat de senaste tio åren. Färre lärare utsätts för hot 2007 än 2002.
– Svavelutsläppen i Europa minskade med nästan 60 procent 1999-2000. Ruhrområdet i Tyskland har förvandlats från sot- och smutsbälte till ekologiskt föredöme. Floden Rhen som flyter genom fyra länder i Europa har förvandlats från kloak till levande flod.
– Koldioxidutsläppen i Sverige har minskat med en tredjedel sedan 1960 och med cirka nio procent sedan 1990, trots en kraftig ökning av utsläpp från biltrafiken.

Ett kinesiskt ordspråk lyder
: Många små saker som görs av många små människor på många små platser kan förändra världens ansikte.
Gemensamma överenskommelser kan verka futtiga och utan effekt, men de hjälper, särskilt i kombination med gräsrötters kamp för en rättvis värld. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.