Avtalet Kommunal tecknade i fjol ledde till de högsta löneökningarna någonsin. Nu har inflations-takten blivit högre än väntat. Det har oroat många och fått en del fackliga företrädare att kräva att avtalet ska sägas upp. Nu senast Bilbo Göransson i KA 15/2008.
Vi har förståelse för den oro som Bilbo Göransson känner. Men när man fattar beslut om att riva upp ett avtal är det viktigt att veta dels vad man utgår ifrån, dels vad man kan åstadkomma.

Den höga inflationstakten leder till att reallöneökningarna blir lägre än förväntat, men det kommer att bli reallöneökningar under perioden.
En fråga som vi ställer oss är om det gynnar Kommunals medlemmar att säga upp avtalet och kräva kompensation för den högre inflationstakten. Historien talar emot det. Från 1970-talet fram till 1993-95, innan Riksbanken fick en självständig position och uppgiften att hålla inflationen låg och stabil, gällde det för fackföreningarna att hålla de nominella löneökningarna snäppet högre än den höga inflationstakten.
Det var inte gynnsamt för reallöneutvecklingen. Under 1983-91 ökade förvisso de nominella lönerna för kommunalare anställda inom kommuner och landsting med närmare 86 procent, medan reallöne-
utvecklingen var minus en halv procent.
I själva verket fick alltså kommunalarna mindre i plånboken.

Riksdagens inflationsmål
har lett till lägre inflation. Under tolvårsperioden 1995-06 ökade de nominella lönerna med cirka 70 procent och reallönerna med drygt hälften, cirka 37 procent.
En förutsättning för att säga upp avtalet skulle vara att vi är övertygade om att vi kan få ett bättre avtal. Vi tror inte det.
Världen är på väg in i en djup ekonomisk kris. Kommunernas och landstingens ekonomi påverkas. Deras finansiella situation är betydligt sämre nu än när vi skrev under avtalet.

En omförhandling blir ett synnerligen riskfyllt projekt. Dessutom finns det inga garantier att jämställdhetspotterna kan vara kvar vid en omförhandling.
Sammantaget leder detta till att vi väljer att inte säga upp avtalet.
Vi gör helt enkelt det som vi bedömer vara bäst för Kommunals medlemmar.

Håkan Pettersson,  Kommunals andre vice ordförande.