Maria Farm
Maria Farm

Känslor kan vara skrämmande. Vi säger att vi ”övermannas” av känslor som sorg, rädsla, ilska. Våra försök att kontrollera känslorna gör det ofta bara värre.
Kognitiv beteendeterapi går ut på att lära sig förstå vad som orsakar känslorna, för att sedan prova nya sätt att tänka och handla som gör att de negativa känslorna inte tar överhanden och skapar destruktiva beteenden.

I september kom Maria Farms bok KBT-akuten ut. Det är en självhjälpsbok för folk som har problem med bland annat dålig självkänsla, nedstämdhet, svårt att slappna av och acceptera sig själv som man är.
– Boken är för en bredare publik, problemen som beskrivs är lite lättare, men ändå kännbara. Många vill vara en bättre förälder eller bättre partner, säger Maria Farm.
I boken beskriver hon flera fall. Varje fall är en blandning av två-tre av Maria Farms klienter.
Ett av fallen är Fatima, som ständigt vill vara till lags. Hon vågar inte säga sin åsikt av rädsla för att bli avvisad.

Fatima behöver träna
sig i att se objektivt på sina tankar. Hur troligt är det till exempel att ens vänner överger en för att man inte tycker likadant som de?
Dessutom behöver hon prova nya beteenden, från små förändringar som att inte titta ner i bordet utan hålla ögonkontakt med sitt sällskap, till stora förändringar som att säga vad hon tycker i politiska frågor.
När hon provar ett nytt beteende ska hon också analysera effekten efteråt. Vad hände? Hur reagerade omgivningen? Hur kändes det?

Maria Farm tar
emot klienter på en privat mottagning i Stockholm. En av sakerna hon uppskattar med KBT är att resultatet kan komma så snabbt.
– Man kan höja livskvaliteten för någon utan att det tar flera år, säger Maria Farm.
En annan sak hon upp-skattar är att KBT ständigt utvärderas och utvecklas. Metoden får också allt mer stöd i forskningen, det finns flera studier som visar att KBT har god effekt på många olika problem.
Maria Farm är noga med att terapin inte handlar om att försöka bli en annan än den man är. Det gäller att utgå från de förutsättningar man har, och se vart man vill gå därifrån. Att förädla snarare än att förändra.
– Jag vill hjälpa folk att känna respekt för sig själva och det mirakel att vi alla är olika, säger Maria Farm.
I kognitiv beteendeterapi är både terapeut och klient aktiva. Terapeuten hjälper sin klient bland annat genom att ställa frågor som väcker nya tankar, och genom att föreslå olika övningar.

Men mycket går att genomföra på egen hand också, med hjälp av en självhjälpsbok. Böckerna innehåller ofta arbetsblad, formulär att fylla i, och steg-för-steg-instruktioner till olika övningar.
En av de svåra sakerna med att förändra sig är att det kan dröja innan belöningen kommer.
– Kvinnor får en massa beröm för att de är duktiga, högpresterande, omhändertagande, söta och trevliga. Många kvinnor är rädda för att uppfattas som bitchiga om de börjar ta för sig mer. Men belöningen kommer längre fram, säger Maria Farm.
Man kan också välja att behålla sina beteenden, men att förändra sin inställning till dem, kanske vara lite mer förlåtande mot sig själv.
– Det gäller att hitta vanor och rutiner som fungerar tillräckligt bra, säger Maria Farm.

Kognitiv beteendeterapi – bryt den onda cirkeln

KBT-cikelnTerapin går ut på att analysera och förändra både tankar och beteenden. Ordet "kognitiv" har med tankar att göra.
Tydliga mål: I KBT har man tydliga mål. Inte "jag vill må bättre" utan till exempel "jag vill prata mer på möten på jobbet". Lista över de mål du vill uppnå.
Testa dina tankar: Dina tankar är inte sanningen. De är resultatet av din bakgrund. Fundera på om det finns andra sätt att tänka. Exempel: Folk kanske inte stirrar på dig för att du sa något
dumt, de kanske bara tänker över vad du sa.
Öva nya beteenden: Börja med det som verkar lättast. Analysera efteråt hur det gick.
Katastroftankar: Vad är det värsta som kan hända? Hur troligt är det att det verkligen händer? Och vad skulle du göra om det värsta verkligen händer?
Acceptera dina känslor. Var inte rädd för dem.