Dagen efter att de båda partierna presenterat två olika budgetmotioner berättar socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin och miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand och Peter Eriksson att siktet nu är inställt på gemensam regeringsplattform inför valet 2010.
Med fem arbetsgrupper och partiledarturné i Sverige inleder man ett långsiktigt och fördjupat rödgrönt samarbete.
Utspelet saknar ställningstaganden hur de konkret ska komma överens.

S och mp ska kombinera en stark och kraftfull politik för fler jobb, ökad rättvisa och god ekonomisk utveckling, modern miljöpolitik och global solidaritet.
– I bagaget har vi två mandatperioder med 15 gemensamma budgetar som har givit Sverige en bra ekonomisk utveckling, skriver man.
Mona Sahlin gör en dygd av att konkreta beskeden dröjer:
– Vi vill inte göra om misstagen som vi verkligen tycker att den moderatledda alliansen gjorde.
– De låste tidigt fast sig, kompromissade ihop sin politik, så nu när tiderna och villkoren blivit annorlunda står de helt tomma. De fortsätter att vara helt inriktade på ökat arbetskraftsutbud när det är arbetslöshet som är det riktigt stora problemet.
Mona Sahlin förklarar att vänsterpartiet inte får vara med för att de inte ställer upp grunderna för ekonomiska politik.
Ni gjorde upp med vänsterpartiet om 15 budgetar varför är det omöjligt att göra det igen?
– Det är en väldig skillnad på att ett parti sitter i regeringsställning och förhandla med de två andra partierna, mot att faktiskt ingå i en regering. Det är för mig all skillnad i världen, svarar Mona Sahlin.
– Man kan aldrig kompromissa om det som gör att Sverige idag står sig ganska starkt.

På en fråga vad hon då tänker på räknar Sahlin upp riksbankens självständighet, överskottsmålet i statsfinanserna och utgiftstaken. Det vill säga en rad inskränkningar som riksdagen lagt på sig själv vad gäller möjligheter att för en kraftigt expansiv politik: räntesänkningar och utgiftsökningar.
– Som läget är på marknaden idag går det inte ens i tankarna att ifrågasätta det som just nu är tryggheten och stabiliteten i de ekonomiska villkoren.
Du kritiserar Reinfeldt och alliansen för att ha bundit sig vid en utbudspolitik. Gör inte din politik det omöjligt att föra en efterfrågepolitik om det blir ekonomisk kris i världen?
– Vår politik i slutet på 90-talet och början på 2000-talet visar att det gick att föra en stark jobbpolitik utan att skära ner på a-kassa, till exempel. Så visst går det att använda budgetreglerna till att för en rättvis och radikal ekonomisk politik
Så även vid en djup ekonomisk kris så behåller ni er budgetnorm?
– Beskeden måste vara tydliga: Ja!  Men påhittigheten för att använda ekonomisk politik måste variera.
– Överskottsmålet är valet vi har gjort. Men det handlar om över en konjunkturcykel. Det finns stora möjligheter att bygga in tankar om sysselsättningsmarginaler som vi haft diskussioner med LO om.

Sahlin säger att hon under resans gång flera gånger diskuterat samarbetet med miljöpartiet med LO:s ordförande Wanja Lunby-Wedin. Hon sitter i socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott på vars mandat Sahlin agerar.
Även med LO:s styrelse, där många förbundsordföranden sitter, har hon fört diskussionen:
– Det finns dom som tycker det här är dåligt och dom som tycker att det är bra, berättar Sahlin om reaktionerna där.