Yvonne Forsell– Det är män, äldre, högutbild-ade med bra ekonomi och bra socialt nätverk, som inte utsatts för traumatiska händelser och har god hälsa. De som drabbas hårdast av ångest och depression är kvinnor, ensamstående, lågutbildade och de som saknar en buffert på 5 000 kronor.
Vad avgör psykisk hälsa?
– Äldre klarar kriser bättre, de har erfarenhet och har en bemästringsstrategi. Jobb och socialt nätverk är viktigt. Den som har bra ekonomi mår bättre. Fysisk aktivitet betyder mycket, en lång promenad minskar ångest, stress och oro, sömnen blir bättre. Men det är för stort fokus på individen.
Hur påverkas vi?
– Det är lätt att skuldbelägga sig, man mår sämre av det. Studier visar att deprimerade personer definieras som svaga, hälften av de med djup depression söker inte hjälp.
Varför anser du att det är för stort fokus på individen?
– Debatten behöver lyftas, individen är ingen ö. Om man är kvinna med dålig ekonomi är man hänvisad att bo i vissa områden. Och bor man på åttonde våningen i en betongförort, där det är bråk i trappan och gatubelysningen är trasig, kanske man inte vågar gå ut. Man kan inte äta bra för man inte har råd att köpa frukt, grönt och bär.
Är det ingen idé att göra något då?
– Man ska inte strunta i att motionera, man kan ta en promenad på lunchen och åka ut i naturen på helgerna. Motion är en enkel väg till bättre självkänsla. Och man ska vara med sina vänner. Är man med i facket kan man kämpa för högre lön. Högre lön är bra för den totala ekonomin, vad kostar inte en depression och sjukskrivning på sex månader? Högre lön ger bättre villkor för familjen, den och barnen blir friskare och det blir billigare för samhället.
Vad borde förändras?
– En trasslig familjesituation påverkar barnen under hela livet. Vissa föds med en sårbarhet, de behöver den bästa barndomen. Ekonomin har stor betydelse, samhället borde stötta de här familjerna. En trasslig barndom kan balanseras med en bra utbildning som ger självkänsla.