Kommunalarbetaren har tidigare beskrivit hur regeringens skattesänkningar för 2009 gynnar dem med högre inkomster. Anders Borg vill både bygga ut jobbskatteavdraget och sänka den statliga inkomstskatten.

Socialdemokraterna säger i sin skuggbudget nej till ett utökat jobbskatteavdrag nästa år. Men man behåller de existerande jobbskatteavdragen. När regeringen 2007 införde jobbskatteavdraget var socialdemokraterna emot.
Året därpå lade man inte fram något förslag om att avskaffa det, men sa nej till utbyggnad. Likadant är det i årets skuggbudget för 2009: ja till dagens jobbskatteavdrag – nej till utökat.
Partiets ekonomiska talesman Thomas Östros förklarar att man fortfarande tycket att det är fel att sjuka och arbetslösa betalar högre skatt. Men att rätta till det kommer att ta år, en fråga på ”sikt”.

Vänsterpartiet vill avskaffa jobbskatteavdraget redan nästa år.
I stället vill man höja grundavdraget. Enligt partiets uträkningar skulle den som tjänar 19 000 kronor i månaden få betala 578 kronor mer i skatt jämfört med regeringens skatteförslag för 2009.
För den som tjänar 40 000 kronor skulle den skattehöjning bli 1 943 kronor.
De pengar som staten får in med vänsterpartiets skatteförslag vill partiet bland annat använda för att höja kvinnors löner i kommunsektorn.
Partiet vill satsa 2-3 miljarder per år på det under en fyraårsperiod.

Miljöpartiet föreslår att jobbskatteavdraget trappas av vid inkomster över 30 000 kronor i månaden. Partiet har som andra sina satsningar på skola och sjukvård.
Men miljöpartiets påse med pengar till kommunerna, de generella statsbidragen, är inte större än Anders Borgs.