Två unga amerikanska kvinnor tillbringar sommaren i Barcelona. En av dem gillar tryggheten och ska gifta sig när hon är tillbaka i staterna, den andra söker äventyret. I deras väg kommer en konstnär med en excentrisk exfru i hasorna. Intima relationer inleds, och frågan är om den trygga ska söka äventyret eller den äventyrliga slå sig till ro?

Pastischartat berättat med karaktäristisk Woody Allensk dialog, småroligt trots en svag story.