– Det kan röra sig om tusenlappar i för lite lön, säger en personlig assistent i Haninge som vill vara anonym.
Till en början hänvisade arbetsgivaren, Haninge kommun, till ett lokalt avtal som skulle reglera detta. Något sådant avtal finns inte. Det rör sig om ett missförstånd, säger Pia Engström, sektionschef i Haninge kommun. Enligt henne handlar diskussionen om vad som är beordrad övertid och inte.
– Vi har personal som har väldigt låg sysselsättningsgrad och sen vill gå in på helger för att få kvalificerad övertidsersättning, i stället för att höja sysselsättningsgraden. Det är kring det vi ska sätta oss med Kommunal för att se hur avtalet ska tolkas, säger Pia Engström.

Kommunal har begärt överläggningar. Något tvivel om att deltidsanställda som jobbar extra på helger ska ha kvalificerad övertidsersättning finns inte, enligt Kommunals sektionsordförande i Haninge, Birgitta Tångerby. Det kan bli tal om att se över hur kommunen betalat ut ersättning sen flera år tillbaka.
– Vår utgångspunkt är att man ska ha ut den ersättning man har rätt till. Det blir förstås ett grannlaga jobb att gå tillbaka i tiden. Men arbetsgivaren måste visa att man har gjort rätt, säger Birgitta Tångerby.
En konsekvens, beroende på hur tvisten slutar, kan bli stopp för övertidsarbete på helgerna.
– Då får vi välja att ta in timanställda utifrån i stället, säger Pia Engström.

Övertidsersättning och fyllnadstid

Enligt det centrala avtalet med kommuner och landsting gäller fyllnadstid för deltidsanställda vid arbete upp till motsvarande heltid, utom på lördag, söndag eller helgdag som inte är ordinarie arbetstid. Då gäller i stället kvalificerad övertid.
Arbetstid över 8 timmar per dag är också övertidsarbete om inte schemat säger att den ordinarie arbetstiden är längre. I så fall är arbetstid utöver den tiden övertid.
Ersättningen för fyllnadstid räknas ut enligt följande formel: 120 procent av månadslönen dividerat med 165.
Ersättningen för kvalificerad övertid är 240 procent av månadslönen dividerat med 165.
Dessutom ska månadslönen för deltidsanställd i uträkningen uppräknas till lön som om man är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid.