Det beslutade nämnden redan innan gårdagens centrala fackliga förhandlingar där kommunen och Kommunal blev överens.
Ursprungsförslaget finns kvar men kommunen stryker några omstridda bitar: nattpersonal ska till exempel inte behöva jobba även kvällar om de inte vill det. Ingen ska tvingas ta arbetspass i bemanningspoolen.
Det var tänkt, att ordinarie personal skulle bemanna polen på ett rullande schema.
Och så ska personalen få vara delaktig i arbetet med nya scheman, man öppnar för lokala lösningar om de inte är dyrare.
– Det ser vi som en stor seger, säger Helena Wågberg, ombudsman i Kommunal Västernorrland.

Detta har hänt:
• I våras föreslog kommunen att fler heltidstjänster skulle skapas jämfört med i dag.
• Man ville att 75 procent av de anställda inom vård- och omsorg skulle ha heltidstjänster och resten skulle ha 75-procentstjänster. (i dag har cirka 40 procent heltid)
• Personal fick därför söka om tjänster och välja mellan 100 eller 75 procent – dagtid eller nattetid. Detta är ännu bara genomfört i området Nätra.
• Nattpersonal skulle få jobba även kvällstid.
• Varannan helg skulle införas på de flesta scheman.
• En bemanningspool skulle införas.
• Samtliga arbetstagare skulle ha 19 arbetspass per månad.
• Den 1 november skulle det starta i Nätra, och sen skulle resten följa efter pö om pö.

Nu drar alltså kommunen i bromsen och stryker vissa delar medan annat blir kvar.
– Ursprungsbeslutet står fast. Vi ska öka heltiderna och renodla sysselsättningsgraderna, säger Christina Karlsson.
På vägen till gårdagens beslut har protestlistor med upp mot 3 000 namn skrivits på, demonstrationer har hållits, bloggar har startats, ö-viksborna tycks mer eller mindre ha gått man ur huse. Senast härom dagen tågade mellan 1 500 och 2 000 personer med facklor i händerna till stadshuset.

En av de personer som har varit drivande i proteströrelsen är Ingela Korhonen, ett av Kommunals arbetsplatsombud i hemtjänsten.
– Det är en bra början att kommunen backar, säger hon.
Hon berättar att missnöjet varit enormt stort ute på fältet. Det har inte bara riktats mot kommunen utan även mot Kommunal.
– Många har pratat om att gå ur facket. Då har jag sagt att: det är väl ingen lösning. Men informationen både från arbetsgivaren och Kommunal har varit dålig.

Ombudsman Helan Wågberg bekräftar den bilden.
– Vi skulle ha informerat betydlig mer på ett tidigt plan. Men eftersom vi försökte påverka arbetsgivaren så koncentrerade vi oss på det. Men att medlemmarna tycker att de inte fått veta någonting är olyckligt, vi kan bara lära oss av det.
En av Kommunals allra viktigaste frågor är den om rätt till heltid. Och även om kritiken mot kommunförslaget varit massiv har fler utlovats heltidstjänster.
I det enda område där omorganisation är gjord på papperet, Nätra, har 36 stycken nya heltidstjänster skapats. I dag har 53 personer heltid i Nätra.