Regeringens utredare Jörgen Ullenhag föreslog i våras att man ska skärpa reglerna för vem som får göra vad i förskolan. Skärpta kompetenskrav ska höja kvalitén.

Det innebär bland annat krav på förskollärarlegitimation för den som ska ansvara för det pedagogiska arbetet i barngrupp.
För legitimation krävs förskollärarexamen samt godkänt provår. Förskollärare som redan varit yrkesverksamma under två år under 2000-talet beviljas legitimation utan krav på provår.

Kommunal, som organiserar förskolornas barnskötare, säger i sitt remissvar nej till förslaget.
– Vi får en sämre förskola om den utvecklas utifrån skolans och inte barnens behov. En legitimation för förskollärare riskerar att leda till ökade klyftor mellan personalgrupperna som arbetar med barnomsorgen, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Även regeringens barnomsorgspeng säger hon nej till:
– Det fråntar kommunerna inflytandet över förskolans organisation. En barnomsorgspeng kan leda till ökad segregation mellan barn från olika grupper.
Införandet av barnomsorgspeng skulle tvinga alla kommuner att finansiera olika typer av privat förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
– Syftet är att öka såväl föräldrarnas valfrihet som mångfalden, anser utbildningsminister Jan Björklund.
Bidraget ska ges även för dagbarnvårdarens egna barn. Dock inte för fler egna barn än antalet barn från andra familjer.