Nyamko Sabuni– Hederskulturen handlar om kontroll över flickorna och flickans oskuld, det gör att flickor inte får vara med pojkar i idrott och simundervisning. Vissa tycker inte att det är lämpligt att barnen deltar i undervisning om sex, samlevnad och andra religioner. Men de ämnena är obligatoriska och viktiga för ungas utveckling, det kommer i clinch med de värderingar som råder inom hederskulturen.

Hur påverkas barnen?
– Kunskap om sex och samlevnad är viktigt för att kunna lära känna sig själv och för hur vi förhåller oss till varandra. Kunskap om andras övertygelse är lika viktig som att praktisera sin egen. Att kunna simma behövs för säkerheten, att röra på sig är viktigt för hälsan.

Hur vet man vad som är rätt och fel?
– Det finns en skollag och en skolplan som talar om vad som är obligatoriskt. Vill man förändra det får man gå den demokratiska vägen genom riksdagen.

Vad ska man göra åt systematisk frånvaro?
-Lärarna måste förses med ett tydligt regelverk och kunskap om det. De möjligheter som finns för dispens måste skärpas. Det är inte tänkt att 20 procent av lärarna ska bevilja systematiska dispenser för att elever ska slippa vissa ämnen av religiösa och kulturella skäl. Nu är det så.

Ska man tvinga barnen till skolan?
– Vi har skolplikt, då ska barnen vara i skolan. Jag vill inte uttala mig om hur skolan och kommunen löser det. Det finns skolor som bryr sig, då fungerar det. Rinkebyskolan har lyckats att få alla att delta i alla moment. Dialog är viktigt. Om skolan har kunskap om och respekt för vad föräldrar är rädda för, då kan man föra dialog. Om någon vill slippa delta i något moment är det viktigt att föräldrarna får veta vad man ska gå igenom i ämnet. Då avskrivs inte vissa ämnen per automatik på grund av föreställningar om vad ämnet innehåller.