Möt mej när själen
viskar tyngda meningar
och ge hjärtat tro.