som bor i en ängel.
Du är vindens smek
som finns i varje andetag.
Du är markens kraft
under mina fotsteg.
Du är meningens
menande så vacker.
Du är skuggans ljus
som bor i fria vingar.
Jag är rosen i din dag
i din värld i din låga.