Omslaget till den här berättelsen om övergivna svenska hus har även använts till Sven-Olov Karlssons roman Amerikahuset. Den senare verkar ha inspirerats av de dramatiska minnen som det tomma trähuset i Västmanland ruvar på.

Boken berättar om både slott och kojor, om byggnaderna men framförallt om de människor som befolkat dem. Med en varsam redigering och kortning av texterna hade det blivit ännu bättre.