Nestlé står fortfarande fast vid att de mjölkprodukter Nestlé har producerat i Kina är säkra, hävdar Elmgren.
– Vår kritik är enbart baserad på Nestlés egna uttalanden, säger Peter Rossman på IUL i Geneve.
– Företaget hävdar först att deras produkter inte alls är berörda av giftskandalen tills de senare måste ta tillbaka sina tvärsäkra påståenden. Andra företag, som drog tillbaka produkter, har satt folkhälsan i första hand, säger Rossman.
– Vi har inte hävdat att det finns problem med Nestlés livsmedel – utan att det finns problem med Nestlés kommunikationspolitik, säger Jacqueline Baroncini på IUL (Internationella facket för lant-, livs- och restaurangarbetare).

Också Taiwans hälsoministerium har bett Nestlé att tillfälligt ta tillbaka torrrmjölksprdukterna Neslac and Klim tillverkade i Kina och sålda i Taiwan. Något som också Nestle gjorde, trots att de är godkända i landet.