Yvonne Krantz– Jag vill få undersköterskor i hela landet att reflektera över hur de är i sina arbetsroller. Vilket bemötande de har och hur de hanterar de vardagliga situationer en undersköterska hamnar i.

Och sen?
– Ja, då vill jag att de ska uppmärksamma bemötandet som finns på deras respektive arbetsplatser. Sen hoppas jag att detta ska leda till en bättre arbetsmiljö. Det gäller att hela arbetsplatsen jobbar fram ett resultat tillsammans.

Var kommer idén ifrån?
– Jag arbetar som undersköterska på Skaraborgs sjukhus sedan 27 år tillbaka, och vet vilka dilemman vi kan ställas inför. Jag tog kontakt med Idékuvösen och fick även stöd av Nyföretagarcentrum i Skövde och kunde starta mitt företag Krantz vardagsetik, KVE. Som enda undersköterska kommer jag att föreläsa om etik i vården under Undersköterskedagarna 2008.

Hur många kommer på föreläsningen?
– Det blir ett hundratal undersköterskor från hela landet.

Vad kommer föreläsningen att handla om?

– Etik inom vården är ett svårt ämne eftersom vi arbetar med människor. Varje människa och situation är unik. Det jag kommer att ta upp är hur undersköterskor kan tänka för att hantera olika situationer.

Hur då?

– En sak jag kommer att ta upp är kroppsspråket. Det är viktigt att tänka på vilka signaler man sänder ut. Även om vi ogillar en situation så behöver vi inte visa det. En annan sak som jag också kommer att ta upp är att vi, som undersköterskor, har en viss makt i förhållande till våra patienter. Det bör vi vara medvetna om. Vi har plikter i vårt arbete som vi måste sköta. Är då patienten missnöjd blir det svårare. Jag kommer att berätta om hur sådana situationer kan lösas med hänsyn till patientens integritet.