Förbundets styrelse hänvisar till att vi är på väg in i en djup ekonomisk kris som påverkar kommunernas och landstingens ekonomi.
– Vi är inte övertygade om att vi skulle få ett bättre avtal. Och vill inte riskera kvinnolönesatsningen, säger Håkan Pettersson, avtalsansvarig på Kommunal.
Han säger sig fortfarande vara förhållandevis nöjd med avtalet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och PACTA.

När avtalet skrevs på i fjol trodde Håkan Pettersson att riksbanken skulle kunna hålla nere inflationen.
Men prisökningstakten är nu mycket högre än riksbankens mål på två procent.
– Vi har fått reallöneökningar under senare år. Även om de inte blivit så stora som vi trodde, när vi slöt avtalet. Vi tror att det blir reallöneökningar under avtalsperioden.
Det sades att avtalet skulle ge alla medlemmar reallöneökningar?
– Vi har fortfarande inte gett upp den bedömningen. Vi har ju en avtalsrunda kvar, svarar han.

Även om Kommunal trott att man kunde få ett nytt avtal för nästa år med mer kronor och procent är det inte alls säkert att man omförhandlat.
– Jag är övertygad om att riksbankens senaste räntehöjning var en smäll till arbetsmarknadens parter, förklarar Håkan Pettersson.
Om avtalen skulle omförhandlas till högre nivåer skulle riksbanken direkt straffa med höjda räntor, är hans slutsats.
– I slutänden skulle vi ändå inte få några bättre reallöner.

Inte heller avtalet på området trädgårdsanläggning som Kommunal har med Skogs- och Lantarbetsgivarna (SLA) kommer att sägas upp.