Tillvaron i området Somers Town i London skildras här med ett barns naiva, oförstörda ögon. Inflyttad från Polen med fadern som är byggnadsarbetare, ägnar Marek dagarna åt att fotografera sin omgivning.
Han lär känna Tomo, som är på rymmen och inte har någonstans att ta vägen. Båda två blir de kära i samma flicka.

En rak och enkel
måbrafilm som inte moraliserar.