Eleverna slår lärarna, spottar på dem, skriker och hånar. Lärarna håller fast dem, talar och talar och söker samtal. Det kan ta fem minuter, det kan ta en halvtimme men med tålamodets och talets hjälp återkommer ett något sånär lugn. För en liten stund.

”Håll mig hårt, låt mig gå” handlar om en brittisk skola för barn som ingen annan klarat av. Av filmaren Kim Longinotto märker man inget i denna drabbande dokumentär. Den är helt registrerande, ingen speakerröst, hon ställer inga frågor, låter inte lärarna förklara ”hur det är”. Hon är bara där med sin filmkamera.

Det är en obarmhärtig film. De små glimtarna av värme mellan lärare och elever eller eleverna sinsemellan gör det känslomässiga armodet i barnens familjerelationer än mer gripande.
I hjärtat blir det guldstjärnor till både elever och lärare.