– Många har ett väldigt stort förtroende för kommunens hemtjänst, konstaterar äldrenämndens ordförande i Karlskrona, Jan-Åke Nordin (m).
Kommunalarbetaren berättade i nummer 15 om den första större privatiseringen i Blekinges vård och omsorg. Karlskronapolitikerna vallöfte ”Eget val i hemtjänsten” har sjösatts. Den 1 november ska det dra i gång. Men allt ser ut att fortsätta som vanligt.
Är det inte ett politiskt misslyckande?

– Det kan inte vara ett misslyckande när folk får välja. Nu har vi skapat den möjligheten, säger Jan-Åke Nordin.

Kommunals arbetsplatsombud i ytterområdet Lyckebys hemtjänst, Inger Eriksson, är inte överraskad av resultatet. Mer förvånande var i så fall, säger hon, att så pass många skickade in sin valblankett.
785 av Karlskronas cirka 1 100 vårdtagare har gjort ett val.
– Fast många trodde kanske att de var tvungna att fylla i, säger hon.
Vårdtagarna har fått välja på tre områden: omvårdnad, service och städning.
En femtedel, 240 stycken, har valt HS Städservice AB på städbiten. Men kommunen vet ännu inte hur många av dessa som redan får sin städning utförd av det företaget. Sen tidigare är nämligen hem-städningen i ett av Karlskronas hemtjänstområden utlagt på entreprenad. Om det nu blir något fler som får städningen utförd av någon annan än kommunen är det bara bra, enligt Inger Eriksson.
– Vi har så mycket att göra ändå.

Skepsisen mot de privata företagen vad gäller omvårdnad och service är mycket stor. Bara någon ynka procent har valt företagen framför kommunen på de två områdena. Men Attendo Cares kundvalschef i region syd, Ulla Brattström, är nöjd ändå.
– Det kan ju låta lite att 6 personer har valt oss. Men det är väldigt positivt. I andra kommuner med kundval där vi nu vuxit rejält så började vi med ännu färre vårdtagare, säger hon.

Efter ett halvår ska vårdtagarna på nytt få möjlighet att välja utförare i hemtjänsten. Då hoppas ansvariga att fler företag ska vara med.

Eget val i hemtjänsten / Karlskrona

• 1 100 vårdtagare fick välja mellan kommunen, Attendo Care, Assistansteamet i Blekinge AB och HS Städservice (utför ej omvårdnad).

• Resultatet blev så här:

Omvårdnad: 473 valde kommunen, 3 valde Assistansteamet i Blekinge AB och 3 valde Attendo Care.

Service: 421 valde kommunen, 4 valde Assistansteamet i Blekinge AB, 5 valde Attendo Care, 11 valde HS Städservice AB.

Städ och tvätt:  318 valde kommunen, 240 valde HS Städservice AB, 3  valde Assistansteamet i Blekinge AB, 4 valde Attendo Care.

• 785 personer skickade in sitt val men alla har inte gjort något val på alla områden.

• De som inte gjort något aktivt val behåller den utförare de har i dag.